מי אנחנו 

הכירו את מרכז רפואי צאנז ביה"ח לניאדו

המרכז רפואי צאנז ביה"ח לניאדו, הוקם בעיר נתניה כהגשמת נדר שנדר כבוד קדושת האדמו"ר מצאנז, הרב יקותיאל יהודה הלברשטאם זכר צדיק וקדוש לברכה, לאחר שניצל באורח נס מידי הנאצים. במהלך צעדה אל מחנה הריכוז דכאו נורה האדמו"ר ונדר נדר כי אם ינצל מהתופת, יקים מרכז רפואי בארץ ישראל. האדמו"ר איבד בשואה את אשתו ואחד-עשר ילדיו, הוא עצמו היה הניצול היחיד ששרד משפחה עניפה ומפוארת, אך אובדנו האישי לא ריפה את ידיו – להיפך! עם הקמת מדינת ישראל בארץ ישראל שאף האדמו"ר לקיים את נדרו, לבחור בחיים ולהקים מרכז רפואי המושתת על עקרונות יסוד כמו:

הענקת טיפול הוליסטי למטופלים, טיפול המתמקד בחולה ולא רק במחלה, הענקת טיפול לכל הפונים ללא הבדלת דת/גזע/מין, העסקת צוות רפואי וסיעודי בעלי מוניטין מקצועי גבוה מחד ובעלי מאור פנים ואמפתיה מאידך. עקרונות יסוד אלו היוו, ברבות השנים, בסיס לחוק זכויות החולה שנחקק בכנסת ישראל במשך למעלה מארבעים שנה, המרכז הרפואי צאנז ע"ש לניאדו בהיותו בית חולים אזורי מעניק טיפול רפואי למאות אלפי תושבי נתניה והסביבה כולה, באזור השרון. אנו בלניאדו מעניקים טיפול לאוכלוסיה הגדלה בהתמדה בשנים האחרונות, באמצעות 54 מחלקות אשפוז, בנוסף למרפאות חוץ, יחידות מיוחדות ושירותים אמבולטריים אחרים. אנו משקיעים ברכש של ציוד מתקדם וטכנולוגיות מתקדמות על מנת להבטיח את  הטיפול הטוב ביותר, אנו משקיעים גם בבניית מתקנים ברמה גבוהה ועיצוב מותאם פציינט, הלוקח בחשבון את איכות החיים של המטופלים ובני המשפחה.

המרכז רפואי צאנז ביה"ח לניאדו, הוא פסיפס של גיוון תרבותי וסובלנות, מטרתנו היא להקל על סבלם של המטופלים מכלל חלקי החברה הישראלית. אנו משרתים  באזורנו אוכלוסיה של למעלה מ–500,000 איש יהודים, נוצרים, מוסלמים, דרוזים וכמובן גם תיירים רבים המגיעים לאזור.

המרכז הרפואי עומד תחת נשיאותו של כ"ק מרן האדמו"ר מצאנז שליט"א בנו של המייסד זצ"ל.

דברי יסוד

דברי יסוד

לבית החולים לניאדו מרכז רפואי צאנז, נתניה

מכ"ק מרן אדמו"ר מצאנז קלויזנבורג זצוק"ל

מייסד בית החולים

ט"ו סיון תשל"ה

דברי היסוד אלו היוו בסיס לחוק זכויות החולה שנחקק ע"י כנסת ישראל מספר שנים לאחר מכן

בית החולים בקרית צאנז הוא הקדש גבוה לטובת הנצרכים להתרפאות בו לקיים מצות התורה כמבואר במס' נדרים דף מ"א ובשו"ע יו"ד סי' של"ו

בית החולים יקבל כל איש ואשה בלי הבדל דת וגזע וכו

בית החולים נתיסד על בסיס האמונה בהשי"ת החותך חיים לכל חי ואשר בידו נפש כל חי וגו'.  הרופאים והצוות הרפואי יהיו בעלי אמונה איתנה בעיקר העיקרים הזה.  וכל התנהגותם יהיה ברוח האמונה בהשם ותורתו הקדושה

להקפיד בבית החולים על שמירת כל מצוות התורה עפ"י דיני השו"ע והפוסקים, למנות בעל הוראה מומחה אליו יפנו השאלות הנוגעים להלכה והכרעתו תחייב את כל סגל ביה"ח, בדיני שבת יהדרו לפעול עפ"י היתר אמירה לנכרי, ולהזהר בתלבושת כדת משה ויהודית

להשתדל למצוא רופאים וסגל רפואי שיהיו מצויינים במקצועם הרפואי. ויהיו ג"כ בעלי מידות טובות. חדורים באהבת ישראל ואהבת הזולת כמאה"כ ואהבת לרעך כמוך

לשקוד בכל האפשרויות להקל כאבם וסבלם של החולים, לשפר את מצב רוחם ונפשם.  וזה גם סיוע חשוב להתגברותם על המחלה ורפואתם כמבואר בשו"ע

להקפיד מאד בשמירת מצוות שבין אדם לחבירו, להזהר שלא לגרום ח"ו עול לעובדי ביה"ח ולכל אדם הבא במגע עם ביה"ח, ומכ"ש להזהר על לא תלין פעולת שכיר וכדומה

הרוח אשר ישרור בקרב סגל ביה"ח – במגעם זה עם זה או עם אחרים – יהי' שלו' ושלוה אהבה ואחוה ורעות

לייסד מכון למחקר רפואי הלכתי, לפתור עפ"י התורה בעיות רפואיות שיהיו לתועלת שומרי התורה והמצוות

Development & Foreign Affairs

Meir MARK

Executive Vice President -Development & Foreign Affairs

Mobile: + 972-545-606060

mmark@laniado.org.il

Osnat PINCUS

Responsible for community relations and donors

Telephone: +972-9-8609263

Fax : +972-9-8821069

opincus@laniado.org.il

Sanz Medical Center - Laniado Hospital

Divrei Haim 16, Kiryat Sanz, Netanya, Israel

מחלקת פיתוח משאבים וקשרי חוץ

 

מאיר מרק

סמנכ"ל - פיתוח משאבים וקשרי חוץ

נייד: 054-5606060

mmark@laniado.org.il

אסנת פינקוס

אחראית קשרי קהילה ותורמים

טלפון: 09-8609263

פקס: 09-8821069

opincus@laniado.org.il

 

מרכז רפואי צאנז - בית חולים לניאדו

 דברי חיים 16, קריית צאנז, נתניה, ישראל

  • Facebook Social Icon
  • Twitter Social Icon
  • Google+ Social Icon
  • YouTube Social  Icon
  • Pinterest Social Icon
  • Instagram Social Icon

@ 2020 Laniado Hospital